1. Termin reklamacji:
  • Klient ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 2 tygodni od dostarczenia usługi elektronicznej.
 2. Forma reklamacji:
  • Reklamację można zgłosić elektronicznie, poprzez e-mail na adres [wolnyczlowiek2001@gmail.com].
 3. Opis reklamacji:
  • Klient musi dokładnie opisać problem z usługą elektroniczną.
 4. Kontakt:
  • Kontakt do działu obsługi klienta: [wolnyczlowiek2001@gmail.com].
 5. Rozpatrywanie reklamacji:
  • Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację:
  • Dostawca zobowiązuje się do przesłania klientowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej.
 7. Środki naprawcze:
  • W przypadku uzasadnionej reklamacji, dostawca podejmuje działania naprawcze w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, które mogą obejmować naprawę usługi, zwrot pieniędzy lub przyznanie rabatu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy:
  • Klient przypomina się o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu usługi, jeśli reklamacja nie zostanie zadowalająco rozwiązana.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Warunki reklamacji podlegają polskiemu prawu konsumentów i mogą być zmieniane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.