1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawca – Klaudiusz Orłowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Montaż Video Klaudiusz Orłowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5932634987, nr REGON 523628200, Stanisława 34 83-110 Bałdowo.

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zakupu głosów generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) na podstawie licencji komercyjnej.

1.2 Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba, która odwiedza lub dokonuje zakupu na stronie.

1.3 Zakup głosów na stronie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  1. OPIS USŁUGI

2.1 Strona internetowa umożliwia zakup głosów generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) na podstawie licencji komercyjnej, tylko i wyłącznie drogą email, w celu uzgodnienia szczegołów.

2.2 Głosy dostępne na stronie są przeznaczone zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Użytkownik ma możliwość wyboru celu zakupu.

2.3 Głosy nie mogą być wykorzystywane w celach promowania treści szkodliwych, nieetycznych, nielegalnych lub obraźliwych.

  1. ZAKUP GŁOSÓW

3.1 Aby dokonać zakupu głosów, użytkownik musi napisać na maila w celu uzgodnienia szczegółów

  1. PRAWA AUTORSKIE

4.1 Zakupione głosy generowane przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) są objęte licencją komercyjną i mogą być wykorzystywane zgodnie z wybranym celem zakupu oraz warunkami umowy licencyjnej.

4.2 Użytkownik zobowiązany jest do używania zakupionych głosów w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz do niepromowania treści szkodliwych, nieetycznych, nielegalnych lub obraźliwych.

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystaniem zakupionych głosów. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody.

4.4 W przypadku naruszenia powyższych zasad, strona internetowa zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, włączając w to zamknięcie konta użytkownika i odmowę dostępu do usług.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1 Strona internetowa gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

5.2 Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej i zawiera informacje dotyczące zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

5.3 Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności strony internetowej.