POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez [nazwa firmy] w kontekście korzystania ze sklepu internetowego.

 1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest [MVIDEO], z siedzibą pod adresem: [Stanisława 34 83-110 Bałdowo], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: [5932634987P] i REGON: [523628200].

1.2 Rodzaje zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze sklepu internetowego, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Dane płatnicze (np. numer karty kredytowej)
 • Numer NIP

1.3 Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • Realizacji zamówień i dostarczania produktów
 • Obsługi klienta, udzielania wsparcia technicznego i odpowiadania na zapytania
 • Wysyłania informacji handlowych, ofert promocyjnych lub newsletterów (po uzyskaniu odpowiedniej zgody)
 • Zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym podatkowymi
 1. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

2.2 Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Podmioty trzecie

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach wymaganych prawem, takim jak dostawcy usług płatniczych lub firmy kurierskie, oraz w celu realizacji usług związanych z obsługą zamówień.

 1. PRAWA KLIENTA

4.1 Prawa klienta

Klient ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia danych osobowych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

4.2 Kontakt

W celu realizacji praw klienta lub w przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących polityki prywatności, klient może skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem [wolnyczlowiek2001@gmail.com].